www
Oficyna Peryferie

prace koncepcyjne + testy wdrożeniowe (WordPress)
projekt graficzny - Wojciech Obuchowicz www.oficynaperyferie.pl

Trans Translations

koncept/wdrożenie strony www (WordPress)
projekt graficzny, ilustracje i logo - Agata Dudek /Acapulco Studio www.trans-translations.com

Beata Sosnowska

koncept/wdrożenie strony www (WordPress) www.beatasosnowska.pl

Dream Team

koncept/wdrożenie strony www (WordPress) + sesja portretowa Teamu

Strefa Remontu

koncept/wdrożenie strony www (WordPress) + projekt identyfikacji wizualnejwww.strefa-remontu.pl

FENWICK's Polska

koncept/wdrożenie strony i sklepu www (WordPress) + obsługa fotograficzna

DREAMskiTEAM

koncept/wdrożenie strony www (WordPress) + identyfikacja wizualna + obsługa fotograficzna

Doc Dog

projekt graficzny strony + wdrożenie pod WordPress
ilustracje i logo - Basia Żach www.zachbarbara.com

Zaginiony Świat Dinozaurów

koncept/wdrożenie strony www (WordPress) + logo

OKO Ośrodek Kształcenia Oświatowego

projekt graficzny strony + kodowanie htmlwww.oko-pruszkow.pl

Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy / Teatr Na Woli / Laboratorium Dramatu

projekt graficzny + kodowanie html

DOC Wawa

projekt graficzny strony + kodowanie html

Flamaster Studio

projekt graficzny strony + kodowanie htmlwww.flamasterstudio.pl

Spółdzielnia Dokumentalna

projekt graficzny strony + kodowanie html